Jazykové menu

Kvalifikovanie dodávateľov

Filozófia kvality

V súčasnosti internet je voľnou formou prejavu, ktorú môže hocikto využiť na prezentáciu dôležitých informácií. Vo väčšine štátov sveta nie ste obmedzený žiadnymi prísnymi pravidlami. Vo všeobecnosti však hlavne podnikateľské subjety ( ktoré využívajú internet aj na priamy predaj alebo na reklamu ) môžu počítať s právnymi dôsledkami, ak nevenujú dostatočnú pozornosť miestnym pravidlám. Môžeme vyhlásť, že internet je taký samoregulačný systém, v ktorom užívatelia tým, že navštívia alebo nenavštívia niektoré webstránky, vlastne hlasujú za ich opodstatnenie.

SEOseeker tým, že vytvára svoj názor o testovaných webstránkach, cíti etickú zodpovednosť, aby smerom k užívateľom predstavil čo najvernejší obraz o stránke. Preto ako zodpovedný účastník internetu vystupuje v prospech aj takých kvalifikovaných partnerov, ktorí svojou kvalitnou prácou pomáhajú užívateľom-laikom pri účinnej prezentácii.

Partneri SEOseeker sa zaväzujú, že profesionálnym prístupom sformulujú kvalitatívne rozdiely medzi kvalifikovanými dodávateľmi a neschopnými dodávateľmi s klamlivým konaním.

Očakávania od kvalifikovaných partnerov

SEOseeker od svojich kvalifikovaných partnerov očakáva, aby svoje úlohy vykonávali v súlade so slovenskými hospodárskymi zákonmi a právnymi predpismi.

 • Má to byť firma so sídlom na území Slovenska, ktorá vykonáva svoju činnosť už viac ako 1 rok
 • Medzi svojimi činnosťami má aj výrobu a programovanie webstránok
 • Nie je v likvidácii alebo v právnom procese kvôli neetickému správaniu sa

Od kavlifikovaných partnerov sa očakáva, aby svoju odbornú spôsobilosť preukázal referenciami:

 • Minimálne 3 webstránky ako referencie s 80%-ným ( alebo väčším ) technickým indexom
 • Pre svojich klientov má zabezpečenú produktovú podporu

Kvalifikovaný partner súhlasí s nasledovnými podmienkami:

 • Prijíma technický index - ktroý sa môže priebežne meniť v závislosti od aktuálnych očakávaní
 • Podporuje podmienky vyslovené v technickom indexe a ak má v súvislosti s indexom problémy alebo poznámky, vysloví ich prostredníctvom oficiálnej kontaktnej osoby. V súvislosti s technickým indexom a webstránkou SEOseeker verejne nikdy nevysloví žiadnu zápornú kritiku.
 • Svojou profesionálnou a etickou činnosťou napomáha očiste a vývoji web-programátorskej profesii čo podporí aj zlepšenie a udržanie jej spoločenského postavenia  
 • Svoju činnosť sa snaží vykonávať tak, aby tým nespôsobil žiadnu škodu svojmu okoliu alebo tretej osobe

Pre kvalifikovaných partnerov nie je povinné, je však doporučené, aby naprogramované webstránky svojim klientom odovzdali tak, že k nim pripoja aj výsledky technickej analýzy webstránky a poskytnú odpovede na všetky otázky klientov v súvislosti s touto analýzou!

Podmienkou kvalifikácie ze úhrada ročného poplatku na pokrytie technických nákladov vzniknutých v priebehu kvalifikácie.

Momentálne výška 1-ročného poplatku je ..... EUR + DPH.

Práva kvalifikovaných partnerov

Má právo používať označenie Kvalifikovaný partner SEOseeker aj na svojej webstránke, aj vo všetkých podobách elektronickej alebo tlačenej komunikácie.

Byť uvedený v databáze kvalifikovaných partnerov na stránke seoseeker.sk

Na stránke seoseeker.sk môže vykonávať testovania z dôvodu analýzy technického indexu. Túto službu môže voľne využívať aj pri vývoji stránok, pri ich odovzdávaní klientom resp. aj na testovanie iných webstránok.

Prihláška na Kvalifikovaného partnera

Prihlásenie k odberu newslettra

Ako by ste mohli mať úspešnejšiu webstránku?
Chceli by ste sa dozvedieť viac o zvýšení jej účinnosti, o sociálnych sietiach?
Prihláste sa na odber našich newslettrov!

Prečo si zvoliť nás?

 • Superrýchla analýza v priebehu 1 minúty.
 • Podrobná analýza na základe viac ako 80 kritérií.
 • Cenovo výhodný, presný SEO nástroj.
 • Obsahuje spoľahlivé, veľakrát testované riešenia.
 • Analýzy sú priebežne prispôsobené zmenám zásad SEO.

Košík

Obsah košíka 0 produkt
Celkom 0,00 EUR
Bezár
Kupón ste úspešne vložili do košíka

Aké výsledky dostanete?

Index robot