Jazykové menu

Novinky v zmluve uzatvorenej medzi vzdialenými partnermi

Kössünk szabályos internetes szerződést

Je tu čas, aby ste sa pozreli na Všeobecné obchodné podmienky Vášho webshopu, či vyhovujú najnovším právnym podmienkam!

Nariadenie zvlášť zvýrazňuje dva spôsoby predaja:
1. keď sa zmluva uzatvorí medzi vzdialenými partnermi, takže vy a Váš kupujúci ste sa nikdy nestreli alebo
2. keď sa zmluva uzatvorí mimo obchodu, takže napr. ako opravár navštívite kupujúceho, aby ste u neho opravili kohútik.

Hlavné body, ktoré musia obsahovať všeobecné obchodné podmienky:

1. Ak po obdržaní objednávky zabezpečujete telefonický kontakt, tak cena volania nemôže byť účtovaná špeciálnou tarifou.

2. Spotrebiteľovi za výber platobnej metódy sa nesmú zvyšovať náklady dodatočnými nákladmi.

3. Od spotrebiteľa nemôžete požadovať protislužbu pri predávaní tovaru alebo poskytnutí služby, keď sa na to neuzatvorila zmluva, ani vtedy, keď sa spotrebiteľ len k zmluve nevyjadril.

4. Ešte pred nákupom som povinný oznámiť kupujúcemu:

 • významné vlastnosti produktu alebo služieb podľa zmluvy v rozsahu zodpovedajúcom médií a produktu alebo služieb;
 • názov podnikania, poštová adresa sídla podnikania, telefónne číslo, e-mailová adresa (keď máte); ak jednáte v mene druhej spoločnosti, tak údaje tej spoločnosti, jej poštovú adresu, kde sa kupujúci môže obráť so svojimi sťažnosťami;
 • cena produktu a služieb je vrátane dane, preto ste povinný uverejniť cenu s daňou, alebo ak sa nedá jednoznačne určiť protihodnota, tak treba uviesť spôsob výpočtu a všetky vzniknuté náklady (hlavne cena dodania, balenia a poštovné náklady); v prípade komerčných stránok treba uviesť dopravné prekážky a prijaté spôsoby platby.
 • ak sa zmluva uzatvorí na dobu neurčitú alebo v prípade úhrady vopred musíte informovať o tom, že protihodnota zahŕňa všetky výdavky zúčtovacieho obdobia;
 • o podmienkach splnenia, o možnostiach platby a jeho vykonávaní, o poštovných nákladoch a doprave, dodacej lehote a o možnostiach a spôsoboch riešenia sťažností;
 • dodržanie zákonnej povinnosti o oznámení záručnej doby na spotrebný materiál a na produkty, ďalej o službách a garančných podmienkach po predaji;
 • pri uzatvorení zmluvy na dobu určitú uverejniť dobu trvania zmluvy alebo v prípade zmluvy na dobu neurčitú uviesť podmienky rozviazania zmluvy alebo keď sa zmluva na dobu určitú zmení na dobu neurčitú, tak aj v takomto prípade treba uviesť podmienky rozviazania zmluvy;
 • prevádzkové a technické bezpečnostné opatrenia digitálneho obsahu dát;
 • o kompatibilite digitálneho obsahu s hardvérom a softvérom;
 • o právach spotrebiteľa na odstúpenie a ukončenie zmluvy (lehoty, podmienky, vzor prehlásenia);
 • s týmto spojené, keď spotrebiteľ posiela späť výrobok, tak uviesť, či on znáša náklady spojené s vrátením alebo Vy riešite vrátenie tovaru, alebo keď kupujúci využije svoje právo odstúpenia, tak v akých prípadoch a pri akých podmienkach (lehoty, podmienky) je povinný uhradiť Vaše náklady;
 • o tom, či máš podnikateľský kódex správania, a keď máte, tak ako môžete dostať Váš zákazník kópiu tohto kódexu;
 • o možnostiach využitia zmierňovacích orgánov a ich kontaktné údaje (názov, sídlo, poštová adresa).

Bod 4. nie ste povinný aplikovať, ak sa jedná o okamžité nákupy na bežné potreby života.

Veľmi dôležité! Keď nesplníte povinnosť zverejnenia nákladov, potom kupujúci nie je povinný uhradiť tvoje náklady!

5. Formálne požiadavky:

 • Hore uvedené informovanie musíte zverejniť na papieri alebo na trvácnom nosičovi (čitateľne, v jasnom a pochopiteľnom jazyku). Na internetovej stránke uverejnite všeobecné obchodné podmienky vo formáte, aby si ich zákazníci mohli stiahnuť (napr. vo formáte pdf).
 • Po nákupe jednu podpísanú kópiu alebo na trvácnom nosiči musíte odovzdať kupujúcemu. (napr.: dať do balíka alebo poslať e-mailom). Musíte poslať aj kópiu vyhlásenia, v ktorom kupujúci vyhlásil, že je vedomí toho, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že výkon bol vykonaný výslovne na jeho žiadosť.
 • V tom prípade, keď výkon sa uskutoční ihneď na výslovnú žiadosť zákazníka (napr.: údržba, oprava), tak môžete informovať o cene protislužby na papieri alebo na trvácnom nosiči (keď s tým zákazník súhlasí) a tým splníte aj informačnú povinnosť. Ak kupujúci výslovne žiada, aby ste ich neposielali a neodovzdali na trvácnom nosiči alebo na papieri, lebo ste ho už slovom informoval, tak nie ste to povinný urobiť písomne. Písomné oznámenie nie je potrebné ani v prípade, keď sa výkon uskutoční ihneď, a keď potvrdenie o uzatvorení zmluvy už obsahuje všetky informácie. Tieto „uľahčenia” sú možné len v prípade, keď suma zaplatená spotrebiteľom nepresahuje 200 eur.
 • Pri nákupe cez internet je veľmi dôležité ustanovenie, že keď zákazníkovi vzniká povinnosť platenia po stlačení tlačidla alebo aktiváciou podobnej funkcie, tak ešte predtým musíte kupujúceho upozorniť, že keď vyjadrí svoju vôľu s tým súhlasí aj so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami! Toto treba uviesť zákazníkovi, napr.: pred tlačidlom "Kúpiť" odškrtnúť vetu upozorňujúcu na túto skutočnosť.

Právo na odstúpenie a zrušenie:

 • Spotrebiteľ má právo 14-dňovej lehoty na odstúpenie a zrušenie podľa nového uznesenia vlády, čo môže využiť spotrebiteľ bez udania dôvodu. Výpočet 14 dní:
  - od prevzatia produktu (aj od dátumu prevzatia od kuriéra),
  - keď je dodávka uskutočnená vo viacerých intervaloch, tak od prevzatia poslednej dodávky,
  - v prípade pravidelných dodávok (napr.: predplatenie novín) od vykonania prvej dodávky.
 • Ak si vopred neinformoval svojho zákazníka o 14-dňovej lehoty na odstúpenie a zrušenie, tak doba na toto právo sa predlžuje o 12 mesiacov. Ale ak informáciu podáte odstupom času, tak o 14 dní od podania informácie vyprší lehota na využitie práva na odstúpenie a zrušenie.
 • Ako môže spotrebiteľ využiť toto právo? Na internetovej stránke môžete na to vytvoriť formulár, po jeho doručení môžete zaslať spotrebiteľovi spätné oznámenie. Ak takýto formulár nebudete mať na stránke, tak spotrebiteľovi môžeš odovzdať prílohu vládneho uznesenia - vyhlásenie alebo s ním obsahovo totožné vyhlásenie.
 • Povinnosti v prípade využitia práva na odstúpenie a zrušenie:
  - do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti na odstúpenie si povinný vrátiť spotrebiteľovi celú uhradenú sumu, vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s vysporiadaním. Ak ide o predaj-kúpu výrobku, tak samozrejme dovtedy zadržiavaš peniaze, kým Ti spotrebiteľ nevráti alebo uspokojivým spôsobom preukáže, že Ti produkt vrátil. Ak si sa zaviazal, že produkt sa vráti na tvoje náklady, tak peniaze nemôžeš zadržiavať. Spotrebiteľ je však povinný do 14 dní produkt poslať naspäť.
  - Peniaze môžeš vrátiť len takým spôsobom, ako si tie peniaze dostal: v tej mene, tým istým spôsobom prevodu, v hotovosti, atď. Výnimkou sú, keď zákazník súhlasí so zmenou formy vrátenia peňazí.
  - Ak si spotrebiteľ pri objednávke nevybral najlacnejší spôsob prepravy, tak náklady spojené s prepravou nie si povinný uhradiť. Pri využití práva na odstúpenie alebo zrušenie, keď kupujúci posiela naspäť produkt, náklady spojené s prepravou, poštovné náklady uhrádza kupujúci. (Ale ak chceš, aj tieto náklady môžeš hradiť Ty.) V takom prípade, keď si tovar Ty dodal kupujúcemu a ten tovar sa nemôže poslať naspäť poštou, potom aj náklady spojené s prepravou uhrádzaš Ty.
  - Keď na výslovnú žiadosť zákazníka sa uskutočnila zálohová objednávka a spotrebiteľ v takomto prípade využije svoje právo na odstúpenie a zrušenie, tak čiastka vrátená spotrebiteľovi sa vypočíta z celkovej sumy vrátane dane úmerne s mierou naplnenia (napr.: začneš s výrobou skríň, ale po pár dňoch sa klient rozhodne, že skrine nechce. Už si materiál pripravil na mieru atď. a tieto výdavky Ti musí uhradiť zákazník).
 • Spotrebiteľ nemôže svoje právo na odstúpenie a zrušenie uplatniť pri viacerých produktoch a službách. Napr.: zdravotnícke, hygienické produkty, produkty spĺňajúce individuálne potreby alebo produkty prispôsobené jednotlivcovi; výrobky podliehajúce skaze; hlasové- a videonahrávky v uzatvorenom balení a počítačové softvéry v súvislosti s predajom kópií, kedy po nákupe spotrebiteľ otvoril originálne balenie.

 

Szilvia Éles

SEO odborník

16-09-2014 10:41

Prihlásenie k odberu newslettra

Ako by ste mohli mať úspešnejšiu webstránku?
Chceli by ste sa dozvedieť viac o zvýšení jej účinnosti, o sociálnych sietiach?
Prihláste sa na odber našich newslettrov!

Prečo si zvoliť nás?

 • Superrýchla analýza v priebehu 1 minúty.
 • Podrobná analýza na základe viac ako 80 kritérií.
 • Cenovo výhodný, presný SEO nástroj.
 • Obsahuje spoľahlivé, veľakrát testované riešenia.
 • Analýzy sú priebežne prispôsobené zmenám zásad SEO.

Košík

Obsah košíka 0 produkt
Celkom 0,00 EUR
Bezár
Kupón ste úspešne vložili do košíka

Aké výsledky dostanete?

Index robot